Instagram
welcome to my world.I'm Ada .

○ 17
○ Legionowo /Warsaw
○ all photos are mine
○ http://undertheskyyy.tumblr.com


"Bez smutku nie zaznalibyśmy smaku radości ;’)"  -  22 July
"Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość."  -  20 July
install theme